cultiu de plantes biocides previ a la plantació del cultiu d’arbres

cultiu de plantes biocides previ a la plantació del cultiu d’arbres

🌳 Estem emocionats de compartir amb vosaltres el nostre procés d’enterrat del cultiu de plantes biocides previ a la plantació del cultiu d’arbres. 

Aquesta sembra que estem duent de fa uns anys ens aporta nombrosos beneficis per al nostre cultiu:

 🌱 Augmenta la matèria orgànica del sòl, millorant la seva qualitat i afavorint el creixement saludable de les plantes.

🌱 És una estratègia efectiva per controlar patògens del sòl com ara plagues i malalties, protegint així les nostres plantes de possibles danys.

🌱 Afavoreix l’aireació del sòl, millorant la circulació de l’aire i l’aigua, i afavoreix un bon creixement de les arrels.

En el nostre compromís amb la natura i el medi ambient, estem orgullosos d’utilitzar aquesta tècnica de sembra que ens ajuda a crear un cultiu saludable i sostenible.

Vols saber més sobre aquest procés i altres tècniques de jardineria sostenible?

Vine a visitar-nos al nostre viver de plantes! 🌿🌱🌳