Archive

Les coníferes són arbres molt antics, de gran valor ornamental que viuen molts anys, les seves característiques dominants són la diversitat de color i la rusticitat....