Avís legal

1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.viversgasso.com, del que és titular VIVERS GASSO, S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web de EL PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d’USUARI del mateix, i comporta la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint de que dites condicions podran ser modificades sense prèvia notificació per part de EL PROPIETARI DE LA WEB, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per tot això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer us de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o enfront a tercers, de qualsevol dany i perjudici que podessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de dita obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de que:

 • La seva denominació social és: VIVERS GASSO S.L.
 • El seu CIF és: B43035146
 • El seu domicili social es troba a: PDA. MAS MARCONA, S/N – 43300 – MONT-ROIG DEL CAMP – TARRAGONA
 • Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 762- Foli 192- Fulla T2125

3. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon.: 977179642
 • E-mail: gasso@viversgasso.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en la seva web a la prèvia complimentació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL PROPIETARI DE LA WEB y serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de EL PROPIETARI DE LA WEB i a no fer-los servir per, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o en àrees restringides dels sistemes informàtics de EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Obtenir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que existeixi la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, forment una obra, la propietat de la qual pertany a EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareguin en el lloc web son propietat de EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de EL PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’us que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva, idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on li permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tot tipus dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presencia de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, invita o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2 PROCEDIMENT EN CASO DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a EL PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en quest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Català o Castellà.